Category Archives: Environment

Även befolkningsökningen är ett hot mot mänskligheten!

På 3397 meters höjd på vulkanen Mauna Loa på Hawaii ligger ett observatorium. Där mäts sedan år 1958 koldioxidhalten i atmosfären. Den långa mätserien och läget på en bergstopp ute i Stilla Oceanen gör att mätstationen utgör en referens för världens samtliga mätstationer. Den s.k. Keelingkurvan visar att koldioxidhalten i atmosfären ständigt stigit från 315 ppm (miljondelar) år 1958 till 415 nu i år, sålunda en ökning med 100 ppm eller + 32 %. Den svenske kemisten och fysikern Svante Arrhenius var först att beskriva växthuseffekten, vilket är koldioxidens förmåga…

Global warming, Gulf Stream and Scandinavian climate

During the first years of climate debate croakers predicted a new ice age in Scandinavia as a result of global warming and reduced Arctic sea ice. The “pump” of the Gulf Stream is the so-called deep-water formation when warm surface water is cooled and ice is formed. After ice formation the cold water with a higher salt content will sink as it has a higher density than the incoming warmer water. They predicted that less ice would reduce the power of the pump, thus leading to colder weather. It was…